Lidt om bestyrelsen

Forældrebestyrelsen i Børnehuset ved Banen.

I Børnehuset har vi en forældrebestyrelse der består af 5 medlemmer og suppleanter.
Forældrene bliver valgt blandt de fremmødte forældre til generalforsamlingen i foråret. Blandt de valgte medlemmer vælges en formand og en næstformand.
I forældrebestyrelsen sidder også to repræsentanter der er valgt blandt personalet.
Forældrebestyrelsen mødes ca. 6 gange årligt. Her drøfter vi relevante emner. Møderne afholdes i Børnehuset ved Banen.
En gang årligt laver formanden en beretning om bestyrelsens arbejde