Inklusion

  Inklusions politik.

  Vi skal sikre at:

  • Børnene skal føle sig som en vigtig del af fællesskabet, og som bidrager til fællesskabet.
  • Et positivt miljø hvor børnene føler tryghed.
  • Der skal være plads til forskellighed.
  • Vi støtter børnene i at udvikle et sundt selvværd.
  • Børnene føler at have værdi i sig selv.
  • Vi er gode rollemodeller og være bevidste omkring vores sprog og adfærd.
  • Børnene taler pænt til hinanden.
  • Vi anerkender børnenes følelser, så de lærer at anerkende andres.
  • Børnene skal opleve at blive rost hver dag.
  • Støtte børnene i at sige til og fra.
  • Alle børn har tætte relationer til mindst en voksen.
  • Alle børn har mindst en god ven.
  • Vi støtter børnene i at udvikle venskaber.  Hvis vi oplever børn der holdes uden for fællesskabet tager vi hånd om dette ved at lave ekstra aktiviteter der inkluderer de ekskluderende børn. Vi planlægger aktiviteter der fremmer de gode relationer mellem det ekskluderede barn og resten af børnegruppen, og vi sikre at barnet har tætte og gode relationer til de voksne på børnegruppen. Vi arbejder ud fra overstående og bruger i praksis de 8 samspilstemaer fra ICDP.