Værdier for Børnehuset ved Banen

  Værdier i Børnehuset ved Banen

  Det er vores mål at børnehuset skal være et sted hvor tryghed, omsorg og nærvær er fundamentet i det pædagogiske arbejde. Vi ser det enkelte barn som en unik personlighed, noget særligt, og vi ønsker at barnet ser sig selv som unik og med evner der er noget værd for fællesskabet.

  Som personale prioriterer vi at atmosfæren i Børnehuset skal være positiv, imødekommende og åben. Børnehuset skal være et trygt sted at komme. Hver enkelt familie og barn mødes med respekt, varme og forståelse.

  Børnehuset prioritere at hverdagen skal give mulighed for oplevelser, udviklende aktiviteter, gode legemuligheder og inkluderende læringsmiljøer – ude såvel som inde.

  Vi vil støtte op om barnets egne valg og initiativer, således at fantasi og kreativitet udvikles bedst muligt. Vi vil medvirke til at fremme barnets personlige og sociale kompetencer, og udvikle og styrke selvværdet, så det bliver i stand til at indgå i et positivt samspil med andre børn og voksne.

  Vi arbejder ud fra en anerkendende og inkluderende tilgang til børnene. Vi lytter til barnet, anerkender barnets følelser og agere ud herfra. Vi er opmærksom på vores egen rolle – som model for barnet. Det betyder vi skal være til at stole på, være nærværende, omsorgsfulde og tydelige – også i vores kropssprog.

  Forældresamarbejdet skal være præget af åbenhed, tillid og dialog. Forældrene kan få indsigt i og viden om de værdier og normer, vi arbejder ud fra, ved f.eks. at læse vores læreplaner. Forældrene skal opleve at de kan komme til os med både ris og ros, ligesom vi også vil stå til rådighed hvis der skulle opstå ting i familien som har indvirkning på barnets hverdag. Vi prioriterer forældresamarbejdet højt, da dette sikre de bedste muligheder for at opnå god trivsel hos det enkelte barn – husk det er forældrenes barn, det er dem der kender barnet bedst, og de vil derfor altid være den vigtigste samarbejdspartner omkring barnet.