Lidt om os

Vi er en aldersintegreret daginstitution med 80 vuggestuebørn og 95 børnehavebørn beliggende i Vejle Midtby.
Vores vuggestuebørn er fordelt på 6 grupper i Danmarksgade:
Børnehavebørnene er fordelt på 4 grupper i Danmarksgade og 2 grupper for de ældste børnehavebørn i Vissingsgade.

Leder:
Sanne Skaaning

Pædagogisk leder:
Berit Thøgersen

Afdelingsleder på Stoppestedet:
Lene Ibsgaard

Bestyrelsesformand:
Robert Baltzersen