Vores historie

Historien i Danmarksgade
Børnehuset ved Banen er en integreret institution. Institutionen blev oprettet i 1949 af Sct. Georgsgilderne, som drev institutionen frem til 1972, hvor Vejle Kommune overtog den daglige drift. Børnetallet har ligeledes været under stadig forandring. Fra 46 børnehavebørn i 1974 til 24 vuggestuebørn, 60 børnehavebørn i år 2009.
1.1.11 blev vi sammenlagt med Børnehaven Dagmargården og kom til at hedde Børnehuset Dagmar og Georg med 32 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn.
1.1.2014 blev vi sammenlagt med Rumlebo og kom derefter til at hedde Børnehuset ved Banen og vi har idag en normering på 80 vuggestuebørn og 95 børnehavebørn.

Se også Børnehuset pædagogik gennem tiderne

Historien i Vissingsgade
Der har altid været børn i Dagmargården, - i hvert fald lige siden 9. november 1866, hvor "Dagmar-Asylet" blev indviet.

"Dagmar-Asylet blev bygget på privat initiativ og i Vejle Asylet":
Kunne skikkelige Forældres Børn i en alder af 3 - 6 Aar optages. Hvis man kigger i de gamle protokoller bemærkes, at der også blev optaget børn, hvis forældre var på fattiggården.

Et lille indblik i asylet fås fra en inventarliste fra nov. 1866: Ud over de nødvendige møbler, bl.a. bænk til børnene til at sidde på, er opført undervisningsmidler som tavler, grifler, en lineal, kulørte kugler samt stativ til en kugleramme, en æske med bogstaver, - og en Kristusfigur.

I 1924 blev asylet anerkendt af Overinspektionen for Opdragelseshjemmene, og det medførte tilskud fra statskassen, - men også børnene skulle nu betale for at gå her: 50 øre månedligt pr. barn, gik to søskende begge i asylet på èn gang, betaltes kun 25 øre for barn nr. 2. Og var søskende-flokken endnu større, var disse øvrige helt gratis.